ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಕನಸು ನಿಮ್ಮದೇ?ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ 2024: ಈಗಲೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ!

Indian army recruitment 2024

ನೀವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ ಒಬ್ಬ ಶಿಸ್ತಿಬದ್ಧ ಸೈನಿಕನಾಗುವ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತೀರಾ? 2024 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ (TGC) ಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಅವಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ … Read more