ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ ನೇಮಕಾತಿ 2024: 10ನೇ, 12ನೇ ಪಾಸ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ!

indian navy recruitment 2024

ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯುದ್ಧ ಸೇನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭಾರತೀಯ ನೌಕಾಪಡೆ, 2024 ರಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿವೀರ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. 10 ಮತ್ತು 12 ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಸಾದ ಯುವಕರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲದ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ನೇಮಕಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳು, ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ವೇತನ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಭಂಡಾರ … Read more