ರೈತರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ! ಪಶು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಸಹಾಯಧನ! ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕು? ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ!

animal shelter scheme

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರವು ರಾಜ್ಯದ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ, ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾದ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪಶು ಶೆಡ್‌ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಯೋಜನೆ (MNREGA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ: ನಿರ್ಮಾಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪಶು ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ MNREGA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಶೆಡ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ … Read more