ದಿನಕ್ಕೆ ₹200 ಉಳಿಸಿ, ₹1.22 ಕೋಟಿ ಪಡೆಯಿರಿ! LIC New Jeevan Anand ಯೋಜನೆಯ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು!

LIC New Jeevan Anand policy

ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ? LIC ನ New Jeevan Anand ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. LIC New Jeevan Anand ಒಂದು ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮ (LIC) ನೀಡುವ ಒಂದು ಭಾಗವಹಿಸುವ, ಜೀವ ವಿಮಾ ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯು ಮರಣ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯ ಎರಡನ್ನೂ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ … Read more